home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

usuwanie i zabezpieczenie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE niskiego lub średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwudzielnej obejmy stalowej

INSTRUKCJA BHP USUWANIA I ZABEZPIECZENIA NIEWIELKICH NIESZCZELNOŚCI NA GAZOCIĄGU PE NISKIEGO LUB ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU DWUDZIELNEJ OBEJMY STALOWEJ

1. Roboty przygotowawcze
1.1 Zlokalizowanie miejsca nieszczelności na gazociągu PE
1.2 Wykonanie wykopu - gniazda monterskiego z dwoma niezależnymi wyjściami. Do wyjścia z wykopu stosować drabinki lub schody wykonane w gruncie, zgodnie z technologią wykonywania prac - instrukcja RZ.
1.3 Wykonanie pomiaru stężenia metanu (CH4) w wykopie. W przypadku przekroczenia 2 % zawartości metanu w powietrzu prace montażowe należy przerwać.
1.4 Odczytanie na odkrytej rurze podstawowych parametrów geometrycznych (średnica, grubość )
1.5 Wydanie przez pracownika dozoru technicznego orzeczenia dotyczącego sposobu naprawy uszkodzonego gazociągu (czy nieszczelność można usunąć metodą opaski ).
1.6 Zapewnienie sobie łączności ze służbami dyspozytorskimi.
1.7 Przygotowanie dwudzielnej obejmy stalowej (opaski) o określonej średnicy (dostosowanej do danego rurociągu ).

2. Roboty montażowe.
2.1 Miejsce założenia obejmy (opaski) naprawczej dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń.
2.2 Na przygotowane miejsca nieszczelności zamontować obejmę (opaskę), a następnie dokręcić śruby. Sprawdzić szczelność założonej obejmy przy pomocy piany mydlanej.
2.3 Po usunięciu i zabezpieczeniu nieszczelności miejsca naprawy należy trwale oznaczyć.

3. Roboty zakończeniowe.
3.1 Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.
3.2 Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

UWAGI:
1) Zabrania się stosowania obejm )opasek) o średnicach innych niż gazociąg.
2) W czasie wykonywania pracy pracownicy powinni być wyposażeni w odzież specjalistyczną. Pracownicy wykonujący pracę zasadniczą w wykopie powinni mieć nałożone pasy bezpieczeństwa lub szelki z linkami i być asekurowani przez pracowników będących na zewnątrz wykopu.
3) Technologia usuwania nieszczelności przy pomocy dwudzielnych obejm stalowych (opasek ) może być stosowana jedynie przy małych nieszczelnościach punktowych, do czasu sprowadzenie odpowiedniej elektrokształtki naprawczej.

4. Wyposażenie brygady.
a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze.
- samochód przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu wyposażony w środki łączności (radiotelefon) oraz światła ostrzegawcze,
- komplet narzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie, rozporowe, kliny, itp. ),
- dwudzielna obejma stalowa,
- skrobaki,
- środek pianotwórczy,
- łopaty, kilofy,
- uziemienie

b) sprzęt bhp i p. poż.
- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych,
- ubrania i kaptury trudnopalne,
- kaski i rękawice ochronne,
- okulary ochronne,
- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki
- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),
- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze,
- bariery ochronne, taśmy, liny,
- tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- apteczka pierwszej pomocy.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8