Instrukcje BHP

obsługa agregatów prądotwórczych

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

W agregatach prądotwórczych GENERAC silnik spalinowy napędza generator prądu zmiennego. Generatory służą do zasilania odbiorników elektrycznych prądu zmiennego o częstotliwości 50 Hz.

1. Nie należy uruchamiać agregatu w pomieszczeniach : gazy spalinowe zawierają tlenek węgla, są toksyczne ,mogą doprowadzić do zatrucia a nawet śmierci.

2. Nie wolno uruchamiać generatora w pobliżu materiałów łatwopalnych.

3. Nie wolno dotykać generatora mokrymi rękami podczas pracy ze względu na możliwość porażenia.

4. Obsługujący jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

5. Nie wolno przykrywać ani osłaniać generatora w czasie pracy lub krótko po wyłączeniu, kiedy jest nagrzany.

6. Nie używaj generatora podczas deszczu lub w warunkach nadmiernej wilgotności.

7. Nie wolno uruchamiać generatora stojącego w wodzie lub na śniegu.

8. Stosuj tylko sprawne, nieuszkodzone przewody elektryczne – nie wolno układać przewodów pod agregatem ani na agregacie , grozi to porażeniem lub uszkodzeniem urządzenia.

9. Nie wolno podłączać generatora do instalacji elektrycznych zasilanych z innego źródła. Może to doprowadzić do porażenia prądem obsługującego lub innych osób. Z tego względu nie podłączaj pod żadnym pozorem agregatu do instalacji domowej.

10. Generator ustawiaj w odległości min 1 m od konstrukcji stalowych czy innych urządzeń.

11. Generatora nie należy przechylać nawet podczas transportu.

12. Podczas pracy generator powinien być stabilnie ustawiony na równej i twardej powierzchni, w czystym otoczeniu.

13. Nigdy nie przeciążaj generatora. Łączna moc zasilanych urządzeń nie może przekroczyć mocy znamionowej generatora.

14. Generator zawsze powinien być uziemiony.

15. Podczas obsługi agregatu palenie oraz zbliżanie się z otwartym ogniem jest zabronione.

16. Nie wolno dolewać paliwa podczas pracy silnika. Jeżeli paliwo się rozlało podczas dolewania to wytrzyj do sucha przed uruchomieniem agregatu.

17. Nigdy nie uruchamiaj agregatu gdy urządzenia są do niego podłączone. Po uruchomieniu należy poczekać aż ustabilizują się obrotu i dopiero wtedy można włączyć odbiorniki. Po zatrzymaniu agregatu odłącz odbiorniki od generatora.

18. Nie wolno zmieniać prędkości obrotowej silnika ustawionej przez producenta.

19. Utrzymuj generator w czystości, zwracaj szczególną uwagę na nalepki ostrzegawcze.

20. Przed transportem lub konserwacją poczekaj do ostygnięcia agregatu

21. Konserwacją części elektrycznej agregatu może zajmować się tylko elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

22. Wszelkie naprawy odbywać się mogą tylko w autoryzowanych punktach serwisowych.

UWAGI!

1. W dostarczonym nowym agregacie silnik nie jest zalany olejem smarującym

1. Miskę olejową należy napełnić olejem wg wskazówek instrukcji obsługi silnika.Nie wolno uruchamiać silnik bez oleju !

2. Zwracaj uwagę na wirujące i ruchome części maszyny, trzymaj ręce, stopy i luźne części ubrania z dala od wirujących elementów urządzenia !

3. Jeżeli urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym nie osiąga pełnych obrotów w ciągu kilku sekund po włączeniu należy je wyłączyć dla uniknięcia uszkodzenia.

4. Podczas eksploatacji agregatu w warunkach podwyższonej temperatury spada moc wyjściowa generatora, podobnie obniża się moc generatora na dużych wysokościach.

5. Należy pamiętać , że generator nie może pracować bez obciążenia.

6. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją agregatu oraz z załączoną instrukcją obsługi silnika napędzającego. Należy stosować się do zawartych w obu instrukcjach zaleceń i ostrzeżeń.

7. Nieprawidłowa obsługa czy konserwacja może spowodować zagrożenie życia obsługującego lub uszkodzić agregat i urządzenia zasilane.

8. Zawsze należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących użytych urządzeń i narzędzi.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2